نمایشگاه مرکزی

نمایشگاه مرکزی محصولات زیکو:

تهران – میدان امام خمینی (ره)، پاساژ فتوت، طبقه همکف، پلاک 1/13

نزدیک ترین ایستگاه مترو : ایستگاه امام خمینی